Moeder/vader worden (info voor professionals)

Op basis van de ervaringen met de cursus ‘Zwanger, bevallen, een kind’ heeft Stichting Babywerk de workshops ‘Contact met je (ongeboren) kind’ en ‘Klaar voor het ouderschap’ ontwikkeld. Deze workshops zijn specifiek gericht op de overgang naar het nieuwe ouderschap en zijn afgestemd op zowel aanstaande moeders als vaders. De workshops maken onderdeel uit van het programma ‘Moeder/Vader worden’. De doelstellingen van het programma zijn:

  • het ondersteunen van het zelfvertrouwen van aanstaande ouders;
  • empowerment door zelfmanagement van aanstaande ouders te bevorderen;
  • het bevorderen van een gezonde start van de baby;
  • het versterken van sociale steun;
  • het verdiepen van voorbereiding op het ouderschap;
  • het stimuleren van de beeldvorming over het leven na de geboorte;
  • het voorbereiden op het leven met een baby;
  • het ondersteunen van de communicatie met de (ongeboren) baby.
Organisaties en professionals kunnen een licentie verkrijgen om met workshops te werken. Er zijn beschrijvingen van de bijeenkomsten ontwikkeld en voor de ouders zijn er ouderbladen. Docenten van de cursus worden bij aanvang getraind in het werken met de materialen van de cursus en tweejaarlijks wordt deskundigheidsbevordering georganiseerd. Neem contact op met stichting Babywerk.
neem contact met ons op.
Wessel Ilckenstraat 12 | 3069 ZB Rotterdam