Manifest 1001 kritieke dagen

Elk kind verdient de best mogelijke start van zijn leven en een optimale kans op een gezonde en veilige omgeving. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de eerste 1001 levensdagen – van conceptie tot en met het tweede levensjaar – van het grootste belang zijn voor een gezonde emotionele ontwikkeling. In deze periode zijn de hersenen volop in ontwikkeling en kunnen zowel positief als negatief beïnvloed worden. In feite wordt de basis voor goed burgerschap in deze eerste 1001 dagen gelegd. Veel stress en een onveilige hechting in deze periode hebben negatieve gevolgen, zoals sociaal-emotionele en lichamelijke problemen voor de rest van het leven.

Om een veilige hechting te ontwikkelen, is sensitief ouderschap, oftewel ouders die vanaf de geboorte de signalen van hun kind herkennen en erkennen, cruciaal. Juist bij kwetsbare ouders, zoals tienermoeders, of ouders met een verstandelijke beperking, psychische problematiek of eigen traumatische ervaringen, is dat geen vanzelfsprekendheid. Goede informatievoorziening in het eerste stadium, de juiste preventie en vroegtijdige interventies dragen bij om deze veilige hechting tussen ouder en kind te bewerkstelligen.
De samenwerkende organisaties Nederlands Instituut van Psychologen (sector Jeugd ), Dutch Association for Infant Mental Health, Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen en stichting Babywerk hebben daarom het initiatief genomen om een Nederlandse versie te ontwikkelen van het Engelse manifest 1001 Critical Days dat in 2014 partij-overstijgende politieke steun heeft gekregen. Met het Manifest willen de initiatiefnemers breed draagvlak krijgen voor de inzet van wetenschappelijke kennis en expertise om deze cruciale eerste fase van kinderen te versterken. Niet alleen uit zorg voor het emotionele, lichamelijke welzijn en de veiligheid van elke baby, maar ook vanuit het perspectief van besparing van maatschappelijke kosten. Deze visie vraagt om een drastische herziening van de zorg voor baby’s en hun ouders.
De landelijke politiek, provincies en gemeenten zullen de handen ineen moeten slaan om deze vernieuwing te realiseren. Om dit voor elkaar te krijgen, is breed draagvlak noodzakelijk. Vandaar dat zoveel mogelijk zorgprofessionals, beroepsverenigingen, belangenorganisaties en wetenschappers worden opgeroepen om dit initiatief te ondersteunen.
Kijk op onderstaande site en sluit u aan!

www.psynip.nl
Wessel Ilckenstraat 12 | 3069 ZB Rotterdam | KvK 2434185 | RSIN 812885363