Een kindje krijgen
(Informatie voor professionals)

Sommige (kwetsbare) aanstaande ouders worden moeilijk bereikt via de reguliere voorlichtingskanalen. Voor hen is de drempel vaak te hoog en schriftelijke voorlichtingsmateriaal schiet voor bepaalde doelgroepen te kort. Omdat het echter van het grootste belang is dat iedere ouder, maar zeker ouders binnen kwetsbare groepen, goed voorbereid de zwangerschap, bevalling en kraamtijd doorloopt, heeft Stichting Babywerk onder de titel ‘Een kindje krijgen’ digitaal voorlichtingsmateriaal ontwikkeld. De serie afleveringen met korte filmpjes met interactieve opdrachten zijn geschikt voor alle doelgroepen maar met name voor laaggeletterden, (zeer) jonge aanstaande ouders, aanstaande ouders uit diverse culturele groepen, etc. De producties zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met zorgprofessionals en (aanstaande) ouders uit de doelgroepen. De afleveringen zijn zeer toegankelijk en blijven de aandacht vasthouden. In het programma zijn instrumenten voor zelfsignalering opgenomen, zoals de Edinburgh Depression Scale. Ook wordt er verwezen naar online hulp, zodat aanstaande ouders in staat worden gesteld om meer regie over hun eigen leven te nemen. De doelstellingen van ‘Een kindje krijgen’ liggen op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering door het stimuleren van zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Kijk op www.eenkindjekrijgen.nl
Wessel Ilckenstraat 12 | 3069 ZB Rotterdam